Ropociąg zlokalizowany będzie około 280 km na południe od wybrzeża Luizjany. Długość instalacji o średnicy 508 mm wyniesie 65 km. Specyfika złoża będzie wymagała, aby rurociąg został ułożony na głębokości 1800 m. Jego potencjalna zdolność transportowa to 100 tysięcy baryłek dziennie.

Szacunkowy koszt projektu wyniesie 250 mln USD i będzie pokryty z funduszy własnych firmy Enbridge. Firma inżynierska Cronus Technology wynajęta do zaprojektowania rurociągu przewiduje, ze prace konstrukcyjne zostaną zakończone do 2012 roku.  Rura zostanie podłączona do funkcjonującej już infrastruktury przesyłowej.

Złoże Big Foot odkryte przez Chevrona w 2006 roku jest jednym z największych i zarazem najgłębiej zlokalizowanych złóż na Zatoce. Szacuje się jego zasoby na 100 mln baryłek. Z ropociągi będą mogły korzystać również inne złoża eksploatowane przez Chevrona, w tym pola Jack oraz St. Malo.