Również w kwietniu ma się rozpocząć budowa morskiej części Nord Stream od strony obwodu leningradzkiego. Planowane zakończenie realizacji projektu przewiduje się na lata 2011-2012. Są też plany, by budowa była prowadzona równocześnie z obu stron - rosyjskiej i niemieckiej. 
 
Gazociągiem Północnym gaz z Rosji będzie eksportowany do Europy po dnie Bałtyku. Jego pierwsza część, łącząca Wyborg w Rosji i Greifswald w Niemczech ma zostac uruchomiona pod koniec 2011 r., zaś druga - w roku 2012.
Nord Stream ma mieć przepustowość 55 mld m3 surowca w ciągu roku. Na realizację zostanie wydane 7,4 mld EUR.