Projekt LNG jest realizowany wspólnie przez Queensland Gas Company Limited oraz British Gas. Grupa zarządza projektem produkcji gazu ze złóż wegla w Queensland. Produkcja gazu planowana jest zarówno na rynek wewnętrzny jak i na eksport.

W ramach projektu powstanie 340 km magistrali o średnicy 42” biegnącej pomiędzy złożami gazu w południwej części stanu Queensland, a zakładem LNG i terminalem eksportowym w Gladstone. Będzie to gazociag o największej średnicy jaki kiedykolwiek powstał w Australii.  Całkowita wartość projektu to 7,4 mld USD.