Prelude FLNG będzie mógł wydobywać gaz ziemny ze złóż morskich, poddawać go rafinacji i chłodzeniu w celu transportu. Jednostka ma wydobywać 110 tys. ekwiwalentnych baryłek gazu dziennie. Inwestycja pozwoli eksploatować złoża umiejscowione daleko od brzegu. Koncern naftowy planuje zakotwiczyć go pomiędzy Australią a Nową Gwineą na następne 25 lat.

Tego rodzaju rozwiązanie inżynierskie wpłynie na zmniejszenie kosztów przerobu surowca oraz na ochronę środowiska naturalnego. W tym przypadku nie ma potrzeby budowy gazociągów i tłoczni do przesyłu gazu do zakładów skraplających. Nie będzie też potrzeby budowania wszelkiej towarzyszącej infrastruktury na lądzie.

Koszty budowy statku szacowane sa na 10 mld USD. Rozpoczęcie eksploatacji zaplanowano na lata 2015 / 2016. Shell planuje zainwestować w tym regionie około 30 mld USD w ciągu najbliższych pięciu lat, licząc na wzrastające zapotrzebowanie na paliwa w Azji.