Niemcy dysponują największymi w Europie magazynami gazu. Łącznie mogą one pomieścić około 19,3 mld m3 surowca. Ta ilość wystarcza na pokrycie około 81 dni konsumpcji (polska około 37 dni).
Gaz można magazynować m.in. w tzw. kawernach solnych, wyczerpanych już złożach surowca oraz ewentualnie w specjalnych zbiornikach. Jednak ze względów kosztowych i bezpieczeństwa stosuje się dwa pierwsze rozwiązania.Ze względu jednak na brak wyczerpanych już złóż gazu nadających się do tego celu w Niemczech z 15 planowanych i znajdujących się w budowie magazynów aż 14 będzie zlokalizowanych w kawernach solnych a tylko jeden wykorzystywał będzie skały porowate.