Rozbudowa sieci gazociągowej ma m.in. doprowadzić do powstania ogólnopolskiej sieci gaz z gazoportu, który ma powstać w Świnoujściu oraz z gazociągu Baltic Pipe, których budowę planuje PGNiG. Celem inwestycji jest też zwiększenie przesyłanych ilości gazu i umożliwienie jego dostaw do obszarów dotąd niezgazyfikowanych.

W planach są m.in. gazociągi na odcinkach Świnoujście-Szczecin, Szczecin- Lwówek, Szczecin-Gdańsk oraz budowa tłoczni w Goleniowie ľ poinformował prezes Gaz-Systemu Igor Wasilewski.

Rozbudowa gazowego systemu przesyłowego w północno-zachodniej Polsce jest ujęta w rządowym Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko ľ Narodowa Strategia Spójności 2007-2013.
GazľSystem będzie się starał o dofinansowanie ze środków unijnych.

Podstawową magistralą, dzięki której ciekły gaz z terminalu w Świnoujściu popłynie w głąb kraju ma być rurociąg Świnoujście- Szczecin długości 85 km. Szacunkowy koszt budowy tej nitki to 475 mln zł.

Kolejna nitka o długości 186 km zostanie poprowadzona ze Szczecina do Lwówka (Wielkopolskie). Wartość inwestycji to 593 mln zł. Trzeci rurociąg ma powstać na trasie Szczecin-Gdańsk. Jego długość to 272 km, a wartość inwestycji 825 mln zł.
Gaz-System jest operatorem gazowego systemu przesyłowego. Firma jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa, wpisaną na listę przedsiębiorstw o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki, odpowiadającą za bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego sieciami przesyłowymi. Została wydzielona z majątku Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa i przekazana skarbowi państwa w kwietniu 2005 r. w związku z unijną dyrektywą rozdzielającą przesył gazu ziemnego od obrotu tym paliwem.