Trudny dostęp do niektórych punktów na trasie budowy wymusił na inwestorze nietypowe rozwiązania techniczne. Wiertnica klasy 3000kN była zamontowana na barce o długości 60m wyprodukowanej specjalnie na potrzeby tego projektu. Balastowana jednostka została wyposażona w sprzęt dźwigowy i system kotwiący niezbędny z uwagi na przewidywane obciążenia osiowe.