W 2007 r. zużycie oleju było ponad dwukrotnie wyższe niż na początku dekady - pisze "Polska". Rocznie zużywa się ok. 10 mln ton oleju napędowego. Na taki stan rzeczy wpływa szybkie tempo rozwoju gospodarczego oraz wzrost popularności tego paliwa.
Nadchodzące lata mogą przynieść zakłócenia w dostawach oleju oraz wzrost jego cen.