Cena ropy niższa niż 50 USD ostatnio pojawiła się 18 stycznia 2007 r. a po tej dacie ceny aż do wczoraj były wyższe.
Wciąż istnieją obawy, że nagłe spowolnienie gospodarcze jeszcze bardziej obniży popyt na ropę.
Do rynkowego pesymizmu przyczyniły się ponadto obawy, że Kongres amerykański nie zaaprobuje planu pomocy finansowej dla zagrożonych firm motoryzacyjnych General Motors Corp., Ford Motor Co. i Chrysler LLC.