Decyzja taka byłaby swego rodzaju środkiem obronnym w dziedzinie ropy i gazu.
Przystąpienie do OPEC pozostaje na razie w kwestii dyskusji i może okazać się dobrym wariantem dla ochrony rosyjskich interesów.