W wyniku przetargu doszło do rozdzielenia koncesji na poszukiwanie nowych złóż, położonych w pobliżu złóż już eksploatowanych. Taka lokalizacja nowych złóż przyczyni się w przyszłości do zmniejszenia kosztów ich eksploatacji.
Z informacji "Gazety Wyborczej" wynika, że Spółka Lotos E&P Norge ma zostać operatorem na nowych złożach. Jej celem będzie także zarządzanie ich eksploatacją również w imieniu innych firm.