Planowany rurociąg będzie przedłużeniem istniejącej obecnie sieci Płock - Koluszki - Boronów. Inwestorem jest PERN Przyjaźń S.A., natomiast PKN ORLEN deklaruje długoterminowe korzystanie z usługi przesyłu około miliona ton paliw rocznie. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac PERN Przyjaźń i PKN ORLEN przeprowadzą w najbliższym czasie szczegółowe studium wykonalności projektu.

Głównym jego celem będzie między innymi doprecyzowanie szczegółów technicznych oraz ekonomicznych, związanych z budową. Do końca lipca 2009 roku strony przedstawią szczegółowe warunki współpracy.