Były prezes PERN-u potwierdzał swoje odwołanie dość specyficznie: - To prawda, podobno zostałem odwołany, może w poniedziałek uda mi się to potwierdzić - powiedział "Gazecie".

PERN "Przyjaźń" SA
  eksploatuje sieć rurociągów służących do transportu ropy naftowej i paliw płynnych. Świadczy usługi transportu ropy naftowej dla dwóch największych polskich producentów paliw: PKN Orlen SA oraz Grupy Lotos SA. Spółka dostarcza także ropę naftową do dwóch niemieckich rafinerii: PCK Raffinerie GmbH Schwedt oraz Mitteldeutche Erdoel-Raffinerie GmbH w Spergau. Z tymi odbiorcami PERN "Przyjaźń" SA związany jest długoterminowymi umowami handlowymi. Pozostałą zdolność przesyłową magistrali spółka wykorzystuje na świadczenie usług tranzytowych ropy naftowej poprzez Naftoport w Gdańsku. Transportuje również, oprócz rosyjskiej ropy naftowej oraz innych gatunków dostarczanych drogą morską poprzez Naftoport, polski surowiec wydobywany w okolicach Dębna. Krajowa ropa naftowa przesyłana jest zachodnim odcinkiem rurociągu "Przyjaźń" w stronę Niemiec.