Strona francuska potwierdziła te informacje.
Przesyłanie gazu rurociągiem umieszczonym na dnie Bałtyku ma się rozpocząć w 2011 r. Projekt realizowany jest przez rosyjski koncern Gazprom, niemieckie spółki E.On i Basf, a także holenderską Gasunie.

Planów Nord Stream nie akceptuje Polska i kraje bałtyckie. Ekologiczne skutki projektu są poddane w wątpliwość przez Szwedów.