Lavalin za 26,2 mln zł miał wykonać do końca października projekt techniczny terminalu oraz dostarczyć pozwolenie na budowę. Dostarczona została tylko część dokumentacji. W tej sytuacji należące do GAZ-SYSTEMU Polskie LNG przedstawiło kanadyjskiej firmie aneks do umowy określający warunki kontynuacji współpracy.

Z informacji uzyskanych przez „Parkiet” wynika, że Lavalin nie zgadza się na warunki zaproponowanymi przez Polskie LNG. W aneksie określono m.in. nowy termin zakończenia prac nad dokumentacją i uzyskania pozwolenia na budowę. Lavalin nie chce zaakceptować też dodatkowych kar wynikających z niedotrzymania nowych warunków.