Jak poinformował w poniedziałek rzecznik ZAT Jerzy Jurczyński, planowane uruchomienie dostaw powinno nastąpić pod koniec pierwszego kwartału 2012 roku. Do tego czasu Azoty Tarnów i PGNiG mają zrealizować inwestycje umożliwiające przesył gazu z lokalnych złóż Rylowa, Rajsko, Szczepanów, Wierzchosławice. Podobnie jak w przypadku obecnych dostaw ze złóż położonych na południe od Tarnowa, nowa sieć przesyłowa nie będzie połączona z Krajowym Systemem Przesyłowym.

Obecnie Azoty Tarnów zużywają ze źródeł lokalnych powyżej 1/3 ilości dostaw gazu ziemnego ogółem. Gaz, który jest wydobywany w źródłach lokalnych w okolicach Tarnowa, nie spełnia wymogów jakości dla gazu wprowadzanego do systemu gazociągów przesyłowych administrowanych przez Gaz-SystemáSA, natomiast jego jakość jest wystarczająca dla Azotów Tarnów. Daje to możliwość zakupu gazu po cenach niższych niż taryfowe oraz ominięcia pośrednictwa Gaz- System.

Na mocy umowy zawartej z PGNIG w roku 2004 Tarnowskie Azoty są jedynym odbiorcą gazu wydobywanego ze złóż w pobliżu Tarnowa. W ostatnich czterech latach tarnowska spółka zainwestowała w technologie wykorzystania gazu ze źródeł lokalnych ponad 3,6 mln zł.