Pomysł połączenia w jedną firmę Kompanii Węglowej (KW) i Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) wyszedł od samych górników. Nowy rząd rozważa takie rozwiązanie, chociaż wolałby sprywatyzować obie spółki, a dopiero później ewentualnie je połączyć. Jak do tej pory minister gospodarki Waldemar Pawlak nie zabrał jednak głosu w tej sprawie. Komentarza unikają również władze obu spółek.

Według ustaleń dziennika, większym zwolennikiem fuzji jest przynosząca straty Kompania niż wypracowujący zysk Holding. Jeśli rzeczywiście doszłoby do połączenia Kompanii Węglowej i Katowickiego Holdingu Węglowego, powstałaby spółka węglowa dysponująca ponad 20 kopalniami. Jej łączne zatrudnienie wynosiłoby wówczas około 80 tys. osób.