Równocześnie minister gospodarki nałożył na spółkę obowiązek odtworzenia obniżonego stanu zapasów w terminie 45 dni od dnia wznowienia dostaw do Polski ropy naftowej rurociągiem "Przyjaźń".
W przypadku długotrwałego utrzymywania się braku dostaw ropy rurociągiem „Przyjaźń”, ilość ropy naftowej zgromadzonej przez PKN Orlen S.A. jako zapasy operacyjne może być niewystarczająca dla zaspokojenia bieżących potrzeb przedsiębiorstwa.

Polska otrzymuje ropociągiem "Przyjaźń" około 96 proc. ropy naftowej przetwarzanej w naszym kraju. Polska ma zapasy interwencyjne ropy naftowej i paliw wystarczające na 80 dni, które w razie potrzeby uruchamia minister gospodarki.
W przypadku dalszego braku dostaw poprzez rurociąg, polskie rafinerie awaryjnie będą przyjmować ropę naftową przez terminal naftowy w Gdańsku.