Dziennikowi nie udało się potwierdzić tych informacji u Ryszarda Krauzego. Inne wiarygodne źródła miały jednak przyznać, że w Prokomie rozważa się plany inwestycji w biznes paliwowy. Plany te ma koordynować jeden ze znanych banków inwestycyjnych.
W razie sukcesu rozmów, Petrolinvest ma być wprowadzony na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.