Według cytowanego przez „Parkiet” Marcina Buczkowskiego, prezesa CP Energii, nowe gazociągi będą podłączane do sieci GAZ-SYSTEMU. Oznacza, że transportowany nimi gaz będzie pochodził z PGNiG lub firm wydobywających paliwo w Polsce. W 2009 r. CP Energia połowę sprzedawanego gazu dostarczy poprzez gazociągi, a połowę poprzez stacje regazyfikacyjne LNG.

W chwili obecnej CP Energia posiada ponad 300 km gazociągów oraz jedną fabrykę produkującą LNG, zdolną skroplić 10 mln m sześc. gazu rocznie. Firma przygotowuje się też do rozruchu drugiej fabryki, która będzie mogła skroplić rocznie około 46 mln m sześc. błękitnego paliwa.