Przewodnicząca Unii Europejskiej Republika Czeska oświadczyła, że spór między Rosją a Ukrainą o dostawy gazu jest problemem dwustronnym i UE nie będzie w niego ingerować. Działania państw UE są możliwe jedynie wówczas, gdy na konflikcie ucierpią dostawy gazu do państw Unii.