Unia Europejska zażądała dzisiaj natychmiastowego wznowienia dostaw gazu z Rosji do krajów członkowskich. Jednocześnie określiła ograniczenie dostaw jako niemożliwe do zaakceptowania.