Nabucco ma liczyć 3300 km i biec przez terytorium Turcji, Bułgarii, Rumunii i Węgier, kończąc bieg w Austrii. Rurociąg ten zaopatrywałby Unię w gaz pochodzący znad Morza Kaspijskiego lub z Azji Środkowej.
Prace nad jego budową mają się rozpocząć w 2009 r. i zakończyć najpóźniej w 2012 r., ale wielu ekspertów wysuwa wątpliwości co do tego projektu z powodu niepewnego zaopatrzenia w surowiec. Konsorcjum realizujące projekt wspominało też o trudnościach ze znalezieniem inwestorów, którzy zapewniliby wystarczające finansowanie.