W Chinach zanotowano najniższy od 7 lat wzrost gospodarczy w ostatnim kwartale, który wyniósł 6,8%.
Ponadto o 35% obniżył się eksport w Japonii.
Gorsze wyniki uzyskała tez gospodarka południowo-koreańska, której wskaźnik za ostatni kwartał był też bardzo niski i zanotowano największy spadek od czasu kryzysu azjatyckiego, jaki miał miejsce 10 lat temu.

W dostawach na marzec w handlu elektronicznym na nowojorskiej giełdzie zanotowano dziś rano cenę 43,80 USD za baryłkę.