18 grudnia br. na pełne morze wypłynęły statki badawcze: „CGG Venturer” oraz „Maggie M.” i „Ramco Energy”. Badania przeprowadzono znacznie szybciej niż przewidywano. Ich wyniki będą podstawą do opracowania projektów prac geologicznych, w których wyznaczone zostaną lokalizacje przyszłych otworów wiertniczych.