Minister Kreivys oświadczył, że rząd Litwy nie planuje sprzedaży akcji terminalu "Klaipedos Nafta". Rząd posiada 70,6 procent akcji tego przedsiębiorstwa. Właściciel Możejek - PKN Orlen niejednokrotnie zgłaszał chęć kupna kontrolnego pakietu akcji "Klaipedos Nafta", by wybudować do niego rurociąg z Możejek.

Minister zaznaczył, że rząd rozważa możliwość budowy tego rurociągu przez terminal w Kłajpedzie. Minister wyraził też opinię, że do budowy rurociągu może zostać powołana wspólna polsko-litewska spółka.