Zmiana nastąpiła w związku ze złożeniem jeszcze w grudniu 2008 r. rezygnacji przez dotychczasowego przewodniczącego rady PERN, Grzegorza Kłoczkę. Na jego miejsce Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki mianowało właśnie Wardzińskiego - forsal.pl.
Jak podał PERN, posiedzenie rady, na którym Wardziński został wybrany na przewodniczącego, odbyło się 26 stycznia.