Ustalono, że Węgrzy przez pięć lat nie będą mogli sprzedać akcji INA, jeśli Chorwacja wymieni część swoich akcji na akcje MOL. A jeśli przez dwa lata nie dojdzie do transakcji, to MOL będzie zwolniony z tego ograniczenia. Zagrzeb będzie mógł też odkupić akcje INA, gdyby MOL został przejęty przez inwestora nieakceptowanego przez Chorwatów.
MOL zgodził się też, by władze Chorwacji przejęły od INA główny magazyn gazu oraz dział hurtowego handlu gazem. Zagrzeb postanowił zaś do 2014 r. zrównać ceny gazu z krajowych złóż z importem. Te zmiany mogą ułatwić budowę w Chorwacji wielkiego gazoportu Adria LNG, który mają zamiar zbudować koncerny z Niemiec, Austrii i Francji - czytamy w "GW".