Zysk netto spółki w IV kwartale spadł o 33 proc. do 7,82 mld USD, czyli 1,55 dolara na akcję z 11,7 mld USD (2,13 dolara na akcję) rok wcześniej.

Zysk okazał się wyższy o 8 centów na akcję od oczekiwań analityków.
"Exxon stał się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem do inwestowania swoich pieniędzy podczas kryzysu kredytowego, gdyż spółka nie ma żadnych długów, wykazuje niskie koszty i dobry cash flow. Ponadto spółka ma zdolności do finansowania poszukiwań nowych złóż i zamiany rezerw, którymi nie dysponuje żadna inna spółka" - powiedział Haag Sherman, główny specjalista ds. inwestycji w Salient Partners w Houston.