Daje to rosyjskiej firmie wyłączność na odkryte tam złoża ropy i gazu.