Premier podkreślił szczególną wagę bezpieczeństwa gazowego i energetycznego Polski oraz starania o przyspieszenie budowy połączeń gazowych m. Niemcami a Polską (dla krótkoterminowych dostaw gazu). Zdaniem szefa polskiego rządu "stanowisko Niemiec w sprawie budowy gazociągu po dnie Bałtyku przestałoby być tak sztywne jak poprzednio". Tusk powiedział, że ma coraz wyraźniejsze sygnały, że gazociąg mógłby biec przez Polskę, a nie jak do tej pory - po dnie morza Bałtyckiego.

Okazją do spotkania premiera Polski z kanclerz Niemiec stała się 45. Międzynarodowa Konferencja o Bezpieczeństwie.