Projekt budowy Gazociągu Północnego (Nord Stream) realizuje rosyjski koncern Gazprom, niemieckie spółki EON i Basf, a także holenderska Gasunie - PAP. Będzie on liczył 1.198 km - od Wyborga w Rosji do Greifswaldu w Niemczech. Jego budowa zakończy się w 2012 r.

Polska i kraje bałtyckie krytykują plany budowy gazociągu. Szwecja i Finlandia wyrażają obawy co do ekologicznych skutków projektu.