7 stycznia br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla niektórych odbiorców. Rozporządzenie to umożliwia wprowadzenie ograniczeń w poborze gazu przez największych odbiorców przemysłowych pobierających powyżej 417 m3 / godz. gazu. Chodzi tu m.in. zakłady chemiczne i azotowe.