Działania te mają na celu uniezależnienie Polski od dostaw surowca z Rosji.