Natomiast amerykańska administracja, w ramach NATO, zastanawia się nad umiejscowieniem w podziemnych kawernach magazynów paliwa lotniczego dla myśliwców F-16.