Łukoil Eurasia Petrol dysponuje na rynku tureckim siecią ponad 770 stacji. Łukoil chce zaopatrywać sieć ze swoich rafinerii zlokalizowanych w Burgas w Bułgarii, w Odessie na Ukrainie, rafinerii ISAB na Sycylii i z tureckich zakładów należących do firmy Tupras.
Przewiduje się, że do roku 2019 Łukoil zainwestuje turecką sieć stacji ok. 400 mln USD, a tym samym udział firmy w tureckim rynku detalicznym wzrośnie do 10%.