Według raportu geologicznego od 0,6 do 1,3 bln ton węgla zalega na głębokości poniżej 1000 m. Wraz z zasobami na większej głębokości złoże może mieć od 1,5 do 2,1 bln ton.
Jak twierdzą eksperci odkryte złoże może być bardzo przydatne do zastosowania rozwijanej w Australii technologii podziemnego zgazowywania węgla oraz do produkcji paliw z tego surowca (coal-to-liquid). Wstępne badania nad wykorzystaniem złoża do tych celów będzie prowadzić australijska firma Central Petroleum Limited (CTP)