Dodał, że obecnie PGNiG prowadzi rozmowy z kilkoma krajowymi i zagranicznymi partnerami w sprawie budowy mocy energetycznych.
W końcu ub.r. prezes PGNiG Michał Szubski zapowiadał, że po podpisaniu listów intencyjnych w sprawie współpracy w zakresie budowy zasilanej gazem elektrowni z Tauronem i Energią możliwy jest kolejny list intencyjny w tej sprawie w I poł. 2009 r. - z jednym z dwóch inwestorów zagranicznych, z którymi wówczas rozmawiało PGNiG.

Prezes PGNiG poinformował wówczas także, że od 2015 roku spółka może na cele energetyczne dostarczać ok. 2 mld m sześc. gazu rocznie, przy założeniu, że powstanie 1,6-2,0 tys. MW mocy.
W październiku ub.r. PGNiG poinformowało, że chce, aby firmy energetyczne, które planują budowę w Polsce bloków parowo-gazowych, zadeklarowały do końca I kw. 2009 roku, ile mocy opalanych gazem zamierzają uruchomić i ile paliwa będą potrzebowały.
Według wstępnych deklaracji firm energetycznych, mogłyby one wybudować w Polsce nawet 7 tys. MW na gaz. PGNiG uważa natomiast, że realna jest budowa 3-4 tys. MW w perspektywie 7-10 lat.