Austriacka firma paliwowa była obecna na rynku włoskim od 1991 roku, ale jedynie w sektorze stacji paliw. Według spółki rynek włoski jest mocno skoncentrowany i oferuje niewielkie możliwości dalszego rozwoju.
W 2008 roku udział OMV we włoskim rynku wynosił 3 proc. w regionie północnych Włoch i 0,4 proc. w skali całego kraju.

OMV poinformował, że będzie koncentrował działalność detaliczną na rozwijających się rynkach Południowo-Wschodniej Europy oraz w regionaie Morza Czarnego..