Inwestycję zrealizowano na obszarze portowo-przemysłowej, prawobrzeżnej części Szczecina, byłej bazy magazynowej PKN Orlen. Zdaniem prezesa spółki Orlen Gaz, aby uruchomić terminal potrzebne jest jeszcze pozwolenie na jego użytkowanie. Jego zdaniem pierwszy rozładunek powinien nastąpić w ciągu kilku tygodni (PAP).

Terminal zajmuje 5 ha, ma nabrzeże o dł. 274 m, głębokość wody przy jego nabrzeżu wynosi 8 m. Łączny koszt inwestycji oszacowano na ponad 50 mln zł.

Zadaniem terminalu będzie przyjmowanie ze statków, magazynowanie i ekspediowanie gazu płynnego. Na jego terenie powstały trzy zbiorniki o łącznej pojemności 4500 m3.Terminal został przystosowany do rozładunku tankowców o wyporności ok. 6 tys. DWT. Ma trzy w pełni zautomatyzowane stanowiska do przeładunku autocystern i dwa dla cystern kolejowych, a także 10 miejsc postojowych dla autocystern oraz tory dla 30 cystern kolejowych. Obiekt spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, sam eliminuje możliwość popełnienia ewentualnych błędów w obsłudze - tak wynika z zapewnień kierownictwa Orlen Gaz.

Według Cichockiego przewidywany czas rozładunku gazowca wyniesie 20 godz. W ciągu jednej doby terminal będzie w stanie załadować na autocysterny 1200 t gazu płynnego i na cysterny kolejowe 800 t.