Na spotkaniu padły deklaracje, że wspólnym celem Chin i Japonii jest zwalczanie skutków kryzysu finansowego i pobudzanie wymiany gospodarczej.
Skoncentrowano się też na podpisanym w ubiegłym roku wstępnym porozumieniu o wspólnej eksploatacji złóż ropy i gazu na spornych wodach Morza Wschodniochińskiego.
Takie porozumienie pozwoliłoby Japończykom zainwestować w projekty w miejscach, gdzie Chiny już prowadzą wiercenia.