" Zmiana ratingów odzwierciedla wysoki poziom lewarowania finansowego spółki [ ] oraz znaczący program CAPEX na lata 2009-2013 opiewający na 12,6 mld zł w obliczu oczekiwanego pogorszenia warunków rynkowych w segmencie rafineryjnym oraz odnotowanego już pogorszenia w segmencie petrochemicznym" - głosi komunikat.

Ostatnio zarówno Fitch, jak i Moody's (Baa3) umieściły ratingi PKN Orlen na liście obserwacyjnej z możliwością ich obniżenia.
Narastająco w I-IV kw. 2008 roku grupa PKN Orlen miała 659,04 mln zł straty wobec 2412,41 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 79535,21 mln zł wobec 63792,98 mln zł.