Państwowy koncern paliwowy zapewnia partnerów, że do końca tego tygodnia dostawy ropy zostaną wznowione. Transnieft poinformował także, że w ciągu miesiąca dostarczy spółkom całą objętość zakontraktowanego surowca.