OMV New Zealand jest operatorem pola Maari, z udziałem 69 proc. W ciągu najbliższych 10-15 lat z tego złoża planowane jest wydobycie łącznie 50 mln baryłek (ok. 6,5 mln ton) ropy naftowej.

Szczyt produkcyjny przewidywany jest w roku 2010, kiedy średnie wydobycie powinno osiągnąć poziom 30 tys. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie. Pierwszy komercyjny transport ropy wydobytej z terenu złoża Maari spodziewany jest w kwietniu 2009 roku. Pełne przygotowanie pola do przemysłowego wydobycia ma się zakończyć do końca trzeciego kwartału tego roku.