Chodzi o dostawy gazu, które zastąpiłyby kontrakt z RosUkrEnergeo (RUE), czyli spółki, która dostarczała do Polski 2,3 mld m3 gazu rocznie. Kontrakt obowiązuje do końca br., a mimo to od stycznia spółka nie realizuje dostaw do naszego kraju. 20 stycznia została wyeliminowana z pośrednictwa w handlu gazem pomiędzy Rosją a Ukrainą (PAP).

Początkiem ubiegłego miesiąca rosyjski gigant zadeklarował gotowość do zwiększenia dostaw gazu do Polski o ilości zakontraktowane z RUE. Warunkiem ugody byłoby podpisany stosownego aneksu do umowy jamalskiej, a Polska miałaby wystąpić z wnioskiem o rozpoczęcie negocjacji międzyrządowych w tej sprawie.

Jak poinformował PAP główny doradca premiera ds. bezpieczeństwa energetycznego Maciej Woźniak, w poniedziałek do resortu gospodarki przekazano podpisaną przez premiera Donalda Tuska instrukcję negocjacyjną, która umożliwia rozpoczęcie polsko-rosyjskich rozmów międzyrządowych. Dwa dni temu resort Waldemara Pawlaka potwierdził jej otrzymanie.

Z protokołu po posiedzeniu Komisji można się dowiedzieć, że "strona polska (...) wyraża chęć przeprowadzenia rozmów o budowie drugiej nitki gazociągu Jamał-Europa przez terytorium Polski". Strona rosyjska zastrzegła, że rozstrzygając tę kwestię trzeba uwzględnić zasady "celowości ekonomicznej i realnego popytu na gaz, przede wszystkim w Polsce" i uregulować istniejące rozbieżności w ramach funkcjonowania pierwszej nitki gazociągu Jamał-Europa.

Strony napisały o rozbieżnościach co do kalkulowania taryfy przesyłowej EuRoPol Gazu (przesył Jamałem przez Polskę). Strona polska podkreśliła, że taryfa powinna być kalkulowana zgodnie z polskim ustawodawstwem. Natomiast strona rosyjska zaznacza, że wyrok został zaskarżony przez Gazprom Eksport, a sprawa będzie rozpatrywana 22 czerwca br. Zdaniem Rosjan, EuRoPol Gaz powinien kierować się ustaleniami międzyrządowymi, zatwierdzonymi w dodatkowym protokole z lutego 2003 r. Rekomendują też pozytywne rozpatrzenie wystąpienia EuRoPol Gazu o zwolnienie z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzania przez prezesa URE.