Ratunkiem przed tą sytuacją, mają być poprawki naniesione do ordynacji podatkowej, które w piątek (11.07) zatwierdziła, po wcześniejszym ich przyjęciu przez Dumę Państwową, izba wyższa rosyjskiego parlamentu, Rada Federacji.  
Obniżenie poziomu podatków nakładanych na rosyjskie firmy wydobywające ropę pozwoli im zarobić nawet 140 mld rubli (6 mld dol.) zapewnił Władimir Putin. Dodał, iż w zamian za takie posunięcia rządu,  koncerny naftowe zobowiązały się do przeznaczenia tej nadwyżki na inwestycje i rozwój nowych miejsc wydobycia, co ma kompensować spadające wydobycie.

Federacja Rosyjska w roku 2007 wydobyła 491,3 mln ton ropy naftowej, co stanowiło 12,6 proc. światowej produkcji i pozwoliło awansować temu państwu z drugiego na pierwsze miejsce zajmowane razem z Arabią Saudyjską. W lutym br. został osiągnięty szczyt wydobycia i od tego czasu poziom ten zaczął się obniżać. Pierwsza połowa 2008 roku przyniosła spadek eksploatacji zasobów ropy naftowej oraz gazu ziemnego o 0,3 proc. w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku.