Pekin zobowiązał się także do odbierania większości wyprodukowanego w nowych instalacjach LNG.
Rynek azjatycki jest największym na świecie odbiorca gazu w postaci skroplonej. Iran należy zaś obok Rosji i Kataru do krajów o największych potwierdzonych rezerwach gazu.