Pieniądze przeznaczane bezpośrednio na Nabucco czeska prezydencja UE postanowiła przeznaczyć na "południowy korytarz gazowy", który obejmuje wiele różnych projektów energetycznych. W Rosji mają nadzieję, że dzięki temu pieniądze przeznaczane na Nabucco zasilą inwestycje związane z konkurencyjną rosyjską rurą South Stream. - W tej sprawie mamy głos przeciwny i chcemy, by pieniądze były przeznaczone dokładnie na Nabucco - powiedział Gazecie wysokiej rangi urzędnik polskiego rządu.