"Prowadzimy rozmowy z PGNiG na temat możliwości współpracy w projektach poszukiwawczych i wydobywczych w kraju i zagranicą. Rozważamy wymianę aktywów jak np. licencji poszukiwawczo-wydobywczych, wymianę know-how lub wspólne badania" - powiedział Pilch.
Pilch nie wymienił konkretnych projektów, które mogłyby być przedmiotem współpracy, ale powiedział, że decyzje dotyczące szczegółów tych projektów powinny zapaść w niedługim czasie.
"Jest możliwe, że decyzje dotyczące tych projektów zostaną podjęte jeszcze w tym roku" - powiedział Pilch.

GdF był rozważany jako potencjalny partner dla PGNiG w próbach pozyskania przez polską spółkę długoterminowych kontraktów na dostawy gazu do terminalu LNG, który ma być budowany w Świnoujściu. Współpraca nie doszła do skutku, ale Pilch uważa, że w obecnych warunkach makroekonomicznych spowodowanych światowym kryzysem gospodarczym, PGNiG ma szansę podpisać korzystne umowy.
"Dotychczas był to rynek producenta, ale teraz sytuacja na rynku LNG poprawiła się i pojawiły się nadwyżki LNG toteż jest to dobry moment dla PGNiG by negocjować kontrakty" - powiedział Pilch.

W długoterminowych planach GdF jest zainteresowany budową magazynu gazu w Polsce i elektrowni gazowej.
"To długoterminowe projekty, do realizacji po roku 2015, ale więcej szczegółów ich dotyczących zostanie uwzględnionych w uaktualnianym obecnie programie inwestycyjnym Electrabel Gdf Suez" - powiedział Pilch.