Tematyka targów obejmuje m.in. produkty naftowe, budowę zakładów rafineryjnych i gazowych, urządzenia i sprzęt do poszukiwania i wydobycia ropy, urządzenia i sprzęt do rafinacji ropy i utylizacji gazu, procesy produkcyjne i ich kontrolę, produkty rafineryjne i gazowe, ochronę środowiska, urządzenia do przechowywania i dystrybucji ropy, gazu oraz produktów pochodnych, aparaturę kontrolno-pomiarową dla przemysłu gazowniczego i naftowego oraz usługi naukowo-badawcze i konsulting. Patronat honorowy ad targami sprawują: Minister Gospodarki, Minister Skarbu Państwa oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Targom patronują też Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego.

Targi odbyły się w dniach 27 - 29 września 2006 i wzięło w nich udział ok. 100 wystawców z 6 krajów. W ramach imprezy, oprócz samej wystawy odbyły się: Międzynarodowa Konferencja Nafta i Gaz - PIOGE 2006, Platforma Gazu Polskiego, Dni Gazu Polskiego, Seminarium "Realizacja inwestycji liniowych", specjalistyczna konferencja AGH w Krakowie.

Trwające trzy dni targi nie przyciągnęły wprawdzie dużej liczby odwiedzających, ale cieszyły się obecnością prominentnych osób z branży. Większość przedstawicieli firm z zadowoleniem mówiła o odbytych spotkaniach biznesowym i profesjonalnym poziomie tej wysoce specjalistycznej imprezy.

Organizatorzy targów NAFTA i GAZ podkreślają, że ich celem jest doprowadzenie do spotkania środowiska naftowego, gazowniczego, ich dostawców, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz dziennikarzy zajmujących się problematyka techniczną oraz gospodarczą. Spotkanie takie określa nie tylko czysto komercyjną formułę targów, ale służy integracji środowiska, tworzeniu lobby wokół strategicznych rozwiązań dla polskiego sektora paliwowego. Targi NAFTA i GAZ mają być miejscem spotkań fachowców, reprezentujących obie branże, oraz szansa na ich uczestnictwo w seminariach, wykładach i panelach dyskusyjnych.